ADHD

Posted | 0 comments


ADHD is een diagnose die de laatste jaren steeds vaker gesteld wordt bij kinderen én volwassenen. Concentratieproblemen, hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid zijn kenmerkende klachten bij ADHD. Wanneer deze klachten problemen opleveren in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op school, op werk of in relaties met anderen, kan de diagnose ADHD gesteld worden. Net als de diagnose zelf is de medicatie die wordt voorgeschreven tegen ADHD controversieel. Ritalin, Concerta en dexamfetamine zijn moleculair verwant aan amfetamine, een illegale drug die ook bekend is onder de naam speed. Veel mensen hebben er moeite mee dit te gebruiken of het aan hun kinderen te geven.

 

 

Cannabinoïden tegen ADHD

 

De vraag is nu of cannabinoïden als een alternatief kunnen dienen voor de reguliere medicatie tegen ADHD? Sommige patiënten menen van wel, maar wetenschappelijke ondersteuning hiervoor ontbreekt grotendeels.

Wie op het internet zoekt naar het gebruik van cannabis tegen ADHD zal hierbij vooral stuiten op persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen. Zij beschrijven vaak hun negatieve ervaringen met de reguliere medicatie. M.n. de bijwerkingen zoals hoofdpijn, verlies van eetlust en niet goed kunnen slapen worden als vervelend ervaren. Het overstappen op cannabis als medicijn tegen ADHD pakt bij de een beter uit dan bij de ander. Zo rapporteert een gedeelte van hen dat zij inderdaad minder last hebben van ADHD-symptomen, ondanks dat zij zich een gedeelte van de dag stoned of high voelen. Anderen geven aan dat cannabis hun symptomen juist verergert.

 

Wat we bij het interpreteren van dit soort ervaringen in gedachten moeten houden is dat de meeste cannabissoorten vooral THC bevatten en nauwelijks CBD. De genoemde ervaringen zullen daarmee automatisch vooral het effect van THC op ADHD beschrijven. Wat het specifieke effect is van andere cannabinoïden (zoals CBD) is niet bekend, wetenschappelijk onderzoek hiernaar ontbreekt momenteel.

 

 

Cannabinoïden tegen ADHD: advies

 

We hebben momenteel onvoldoende (wetenschappelijke) onderbouwing om een goed advies te kunnen geven over het gebruik van cannabinoïden tegen ADHD. Sommige ervaringsdeskundigen geven aan baat te hebben bij cannabis, maar anderen hebben juist het tegenovergestelde ervaren. Goed mogelijk is dat dit per persoon verschilt en dat ook de soort cannabis en dosering van invloed zijn. Zo zouden wij ons voor kunnen stellen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte een beter effect heeft, omdat dit bepaalde (ongewenste) effecten van THC tegengaat. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Ben jij of is jouw kind gediagnosticeerd met ADHD en heb je ervaringen met het gebruik van cannabinoïden (zoals THC of CBD) in wat voor vorm dan ook? Help je medebezoekers dan door deze te delen via een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

  1. steunpuntadhd.nl
  1. leafly.com
  1. calgarycmmc.com

 

 

Weblinks

  1. http://www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/wat-is-ad(h)d/
  1. https://www.leafly.com/news/health/cannabis-and-addadhd
  1. http://www.calgarycmmc.com/addadhd.htm

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *