Bloeddruk

Posted | 0 comments


In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is een effect van CBD op de werking van hart en bloedvaten gevonden. Tot nu toe zijn dit met name pre-klinische studies geweest, wat betekent dat hier nog geen menselijke proefpersonen aan te pas zijn gekomen. In deze studies komen aanwijzingen naar voren dat CBD er voor kan zorgen dat de bloeddruk minder stijgt op het moment dat er sprake is van stress. In het onderzoek dat we in dit artikel zullen bespreken is onderzocht of dit effect ook in menselijke proefpersonen wordt gevonden wanneer zij CBD krijgen toegediend [1].

 

Onderzoek naar CBD en bloeddruk

Negen gezonde, mannelijke proefpersonen kregen een dosis van 600 mg CBD. Tevens was er een controlegroep die geen CBD kreeg. De verwachting van de onderzoekers was dat de bloeddruk verlaagt zou worden door CBD.

Vervolgens werden de proefpersonen blootgesteld aan verschillende vormen van stress. Vaak denk je bij stress al snel aan psychische stress, maar in dit onderzoek werd ook gekeken naar de lichamelijke reactie op stress als gevolg van lichaamsbeweging en kou.

In eerdere studies is gebleken dat blootstelling aan stress, gedurende een langere periode, op termijn leidt tot een hoger risico op cardiovasculaire ziektes (dat wil zeggen, ziektes gerelateerd aan hart en bloedvaten). Middelen die invloed hebben op hoe het lichaam reageert op stress (zoals CBD) zijn daarmee interessant om verder te onderzoeken, omdat ze in de toekomst mogelijk als geneesmiddel kunnen dienen.

 

Resultaten onderzoek naar CBD en bloeddruk

In dit onderzoek is gevonden dat de bloeddruk van de proefpersonen die CBD kregen lager was, in het bijzonder wanneer zij “in rust” waren. Hiermee wordt zowel het moment bedoelt voordat zij werden blootgesteld aan stress, als het moment nadat ze hieraan zijn blootgesteld. Ook op de stressvolle momenten zelf was de bloeddruk van de proefpersonen lager in vergelijking tot die van de controlegroep. Met name zorgde CBD voor een toename van de hartslag en een vermindering van het slagvolume (de hoeveelheid bloed die er per hartslag door de kamers het lichaam in wordt gepompt), wat dus leidde tot een verlaging van de bloeddruk.

De conclusie die de onderzoekers trekken is dat CBD verder zou moeten worden onderzocht op dit gebied, zodat er uiteindelijk beter bepaald kan worden of CBD een rol kan spelen bij het behandelen van cardiovasculaire aandoeningen.

 

Advies voor het gebruik van CBD bij hoge bloeddruk

CBD is nog onvoldoende onderzocht om als geneesmiddel te gebruiken voor hoge bloeddruk. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat proefpersonen in het hierboven besproken onderzoek een zeer hoge dosis CBD kregen (600 mg). Mensen die CBD dagelijks gebruiken nemen over het algemeen veel lagere doseringen. Of CBD bij deze lagere doseringen hetzelfde effect heeft is onbekend.

 

 

Bron

  1. Jadoon, K.A., Tan, G.D., O’Sullivan, E. (2017) A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight (nog niet gedrukt).

 

Weblink

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28614793

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *