Psychisch


Obessief-compulsieve stoornis, ook wel dwangstoornis genoemd, kenmerkt zich door obsessies (dwanggedachten) en compulsies (dwanggedrag). Sommige mensen hebben echter alleen last van dwanggedachten [1]. Een dwanggedachte kan bijvoorbeeld zijn dat je het gas aan hebt laten staan en het dwanggedrag dat je voortdurend blijft controleren of je de gasknop wel hebt dichtgedraaid.

 

 

Wetenschap: cannabinoïden tegen OCS

 

Er zijn enkele zogenaamde case-studies bekend waaruit blijkt dat de cannabinoïde THC effectief zou kunnen zijn tegen OCS [2]. Ook is er een studie gedaan met ratten, waar we ons voor dit artikel op zullen concentreren. De effecten van CBD op OCS zijn naar ons weten niet onderzocht, maar we komen hier desondanks even over te spreken.

 

Van de twee lichaamseigen cannabinoïden AEA en 2-AG weten we dat ze ons gedrag beïnvloeden in situaties waarin er sprake is van angst of stress. AEA en 2-AG worden afgebroken door twee enzymen (FAAH en MAGL). Als we deze enzymen onderdrukken heeft dit effect op ons gedrag onder stress. O’Neal en collega’s onderzochten hoe het manipuleren van FAAH en MAGL invloed heeft op het gedrag van ratten [3]. Deze ratten worden in een nieuwe kooi geplaatst met daarin knikkers op een onderlaag. Ratten reageren hier op door de knikkers te begraven in de onderlaag. Deze test wordt vaak gebruikt om obsessief-compulsief gedrag na te bootsen. De ratten in dit onderzoek kregen vervolgens verschillende stoffen ingespoten om te kijken welk effect dit had op de mate waarin zij knikkers begroeven. Een van deze stoffen was THC, waar we ons voor nu even op concentreren. Het bleek dat THC zowel in lagere als in hogere doseringen een remmend effect heeft op het begraven van knikkers (en daarmee op obsessief-compulsief gedrag). In hogere doseringen had het echter ook een effect op de motoriek van de ratten. Wat we weten van het effect van THC op mensen is dat het in lagere doseringen angstremmend kan zijn, maar in hogere doseringen juist angst kan opwekken.

 

 

Cannabinoïden tegen OCS: advies

 

Er zijn aanwijzingen dat THC de symptomen van OCS kan verminderen. Tegelijkertijd weten we dat THC in hogere dosering ook juist angst kan opwekken. Van CBD is bekend dat het de angst die THC kan veroorzaken tegengaat. Een samenstelling van THC en CBD zou in theorie dus een effectieve combinatie kunnen zijn tegen OCS. Er is echter nog geen onderzoek gedaan dat dit vermoeden bevestigd. Wanneer u onder behandeling bent voor OCD, overleg dan eerst met uw behandelend arts voordat u besluit om CBD en/of THC te gebruiken. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Heb jij ervaring met het gebruik van cannabinoïden tegen OCS? Deel deze ervaring dan met je medebezoekers via een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 

 1. adfstichting.nl (angst-, dwang- en fobiestichting).
 1. Schindler, F., Anghelescu, F., Regen, M., Jockers-Scherubl, M. (2008). Improvement in refractory obsessive compulsive disorder with dronabinol. The American Journal of Psychiatry, 165(4): 536-537.
 1. Kinsey, S.G., O’Neal, S.T., Long, J.Z., Cravatt, B.F., Lichtman, A.H. (2011). Inhibition of endocannabinoid catabolic enzymes elicits anxiolytic-like effects in the marble burying assay. Biochem. Behav., 98(1): 21–27.

 

 

Weblinks

 

 1. http://www.adfstichting.nl/Dwang/Dwangstoornis.aspx
 1. http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2007.07061016
 1. http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/21145341/abstract/Inhibition_of_endocannabinoid_catabolic_enzymes_elicits_anxiolytic_like_effects_in_the_marble_burying_assay_

 

Read More

Per jaar lijdt 4 tot 10% van de westerse bevolking aan een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die onder andere wordt gekenmerkt door gevoelens van somberheid en lusteloosheid, verlies van interesse en onvermogen om van dingen te genieten. Deze symptomen moeten gedurende langere tijd aanwezig zijn om de diagnose depressie te kunnen stellen [1].

 

De cannabinoïde THC staat er om bekend een gevoel van ontspanning teweeg te kunnen brengen. Daarbij kan THC de stemming verbeteren en gevoelens van euforie opwekken. Het is waarschijnlijk om die reden dat cannabis wordt overwogen als middel tegen depressie. In dit artikel bespreken we de wetenschappelijke literatuur.

Het onderzoek dat er tot nu toe gedaan is naar de relatie tussen cannabis en depressie is niet eenduidig. Er zijn onderzoeken gedaan die vinden dat gebruikers van cannabis minder last hebben van depressieve klachten, onderzoeken die geen relatie zien tussen cannabisgebruik en depressie, en onderzoeken waaruit zou blijken dat cannabis depressieve klachten juist verergert [2].

 

 

THC en depressie

 

Het effect van cannabis op depressie lijkt twee kanten op te kunnen gaan. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden worden in de manier waarop THC werkt. Meerdere onderzoeken ondersteunen het idee dat THC een anti-depressief effect heeft doordat het werkt op een cannabinoïde receptor in ons lichaam, namelijk op de CB1-receptor. Dit anti-depressieve effect geldt ook voor andere stoffen die werken op de CB1-receptor. Maar hoe kan het dan dat cannabis soms juist een depressie lijkt te veroorzaken? Het vermoeden bestaat dat wanneer mensen excessief cannabis gebruiken gedurende hun puberjaren, dit tot gevolg heeft dat het aantal CB1-receptoren naar beneden afgesteld wordt. Hierdoor lopen ze op latere leeftijd meer risico om last te krijgen van depressieve klachten. Deze gedachte wordt ondersteund door onderzoek, waaruit is gebleken dat het onderdrukken van deze CB1-receptoren in gezonde mensen er toe leidt dat zij klachten van angst, depressie en suïcidale gedachten krijgen.

 

 

CBD en depressie

 

Met THC lijkt het dus twee kanten op te kunnen, afhankelijk van hoe het gebruikt wordt. Maar hoe zit het met CBD? Uit verschillende studies waarin dit onderzocht werd met behulp van proefdieren bleek CBD een antidepressief effect te hebben [3], maar anders dan THC, werkt CBD nauwelijks op de CB1-receptor. Een van de receptoren waarop CBD wel werkt heet 5HT(1A). Op deze receptor werkt ook de lichaamseigen stof serotonine. De activiteit van serotonine speelt een belangrijke rol bij depressies. De meeste antidepressiva bereiken hun effect door de activiteit van serotonine te stimuleren. Doordat CBD dus op dezelfde receptor werkt als serotonine, kan waarschijnlijk het antidepressieve effect van CBD verklaard worden.

 

 

Advies voor gebruik van cannabinoïden bij depressie

 

Er zijn aanwijzingen dat CBD effectief kan zijn tegen depressie. Momenteel zijn er echter nog geen klinische studies (uitgevoerd met menselijke proefpersonen) die dit ondersteunen. Dat betekent dat er ook geen concrete informatie is over een effectieve dosering. CBD is echter een middel dat vrij veilig gebruikt kan worden en wat zich gemakkelijk leent om (in verschillende doseringen) uit te proberen. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Heb jij ervaring met het gebruik van cannabinoïden tegen depressie? Deel deze dan met anderen in de comments hieronder!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 1. depressie.nl
 1. Pertwee, R.G. (2014). Handbook on cannabis. Oxford: Oxford University Press
 1. De Mello Schier, A.R., de Olieveira Ribeiro, N.P., Coutinho, D.S. et al. (2014). Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of cannabis sativa. CNS Neurol Disord Drug Targets, 13(6):953-60.

 

Weblinks

 1. depressie.nl/depressie
 1. Niet online beschikbaar.
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923339

 

Read More

Autisme


Posted | 0 comments

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Hierdoor hebben zij vaak moeite met sociaal contact, het houden van overzicht en veelal een beperkt aantal interesses en activiteiten. De andere kant van de medaille is dat mensen met autisme vaak een goed oog voor detail hebben en tegelijkertijd eerlijk, analytisch en hardwerkend zijn. Uiteraard verschillen deze kenmerken van persoon tot persoon.

Er bestaat geen behandeling of medicijn dat autisme kan genezen. Behandeling is vaak gericht op het goed omgaan met de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met autisme. Medicijnen worden vaak alleen voorgeschreven als de klachten van autisme gepaard gaan met extreme angsten, zelfverwonding, depressies, dwangmatig of agressief gedrag [1].

 

 

Autisme, CBD en de Wetenschap

 

De Libanese onderzoeker dr. Bou Khali suggereerde in 2012 dat CBD theoretisch een rol zou kunnen spelen in toekomstige behandelingen van autisme [2]. In 2015 kwam Bou Khali hier nog eens op terug omdat hij merkte dat wanhopige ouders zijn suggestie aangrepen om hun kind te behandelen met cannabis. Bou khali benadrukt dat autisme vooralsnog een “niet-geneesbare aandoening” is en dat zijn eerdere suggestie enkel bedoeld was om een theoretische discussie binnen de wetenschap op gang te brengen [3]. Daarnaast wijst hij op de mogelijke negatieve gevolgen die het kan hebben wanneer kinderen cannabis wordt gegeven.

 

Dit gezegd hebbende is het desondanks interessant om eens te kijken naar wat Bou Khali in 2012 precies suggereerde. Deze suggestie is gebaseerd op eerder onderzoek, waaruit is gebleken dat het hormoon oxytocine een positief effect heeft op bepaalde symptomen van autisme, in het bijzonder op het opmerken van sociale signalen en het interpreteren daarvan. Mogelijk speelt het eiwit TRPV2 een stimulerende rol bij de afgifte van oxytocine.  In laboratoriumstudies is gebleken dat CBD de aanmaak van TRPV2 stimuleert. CBD zou dus theoretisch via TRPV2 de aanmaak van oxytocine kunnen stimuleren en daarmee een positief effect kunnen hebben op de symptomen van autisme. Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor THC en CBN.

 

 

Cannabinoïden tegen autisme: advies

 

Autisme kan niet genezen worden met behandeling of medicatie. In theorie zouden sommige cannabinoïden een positief effect kunnen hebben op de symptomen van autisme. Er is tot nu toe echter geen enkele wetenschappelijke studie uitgevoerd die deze mogelijkheid onderzocht heeft. Wij kunnen daarom geen advies geven over het gebruik van cannabinoïden bij autisme.

 

Heb jij ervaring met het gebruik van CBD of andere cannabinoïden bij autisme? Deel deze dan met andere bezoekers in een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 1. autisme.nl (vereniging voor autisme).
 1. Bou Khali, R. (2012) Would some cannabinoids ameliorate symptoms of autism? European Child & Adolescent Psychiatry, 21: 237-238.
 1. Bou Khali, R. (2015) Why Is It Important to Protect Children with Mental Disorders from Medical Cannabis? Journal of  Developmental  &  Behavioral  Pediatrics, 36(9): 766.

 

Weblinks

 1. autisme.nl
 1. https://www.researchgate.net/publication/221847393_Would_some_cannabinoids_ameliorate_symptoms_of_autism
 1. https://www.researchgate.net/publication/283499491_Why_Is_It_Important_to_Protect_Children_with_Mental_Disorders_from_Medical_Cannabis

 

Read More

Acht op de tien Nederlands drinkt alcohol. Een op de negen Nederlanders kan zelfs een zware drinker genoemd worden. Een aanzienlijk deel van deze mensen raakt in de problemen als gevolg van alcoholgebruik. Officieel heet dit een “stoornis in het gebruik van alcohol”, maar vaker wordt van alcoholverslaving of alcoholisme gesproken. Dit kan gepaard gaan met allerlei sociale en maatschappelijke problemen, maar ook met heftige ontwenningsverschijnselen, zoals trillen, zweten, hallucinaties en (epileptische) insulten [1]. Met name voor de meest afhankelijke drinkers zouden cannabinoïden uitkomst kunnen bieden.

 

 

Onderzoek: cannabis tegen alcoholverslaving

 

Dr. Mikuriya beschreef in zijn studie 92 patiënten die al enige tijd cannabis kregen voorgeschreven tegen alcoholafhankelijkheid [2]. Zoals verwacht noemden al deze patiënten cannabis “effectief” of “zeer effectief” in het bestrijden van hun alcoholafhankelijkheid. Van deze 92 patiënten gaven er 27 aan dat ze alcohol in het verleden gebruikten als pijnbestrijder, 44 van hen gebruikten alcohol voor verlichting van psychische klachten. Zowel voor lichamelijke als voor psychische klachten bleek cannabis een effectieve vervanger. Dr. Mikuriya benadrukt hierbij dat cannabis minder bijwerkingen heeft dan zowel alcohol als reguliere medicijnen.

 

 

Cannabis als vervanger van alcohol?

 

In een recentere studie werden 350 cannabisgebruikers ondervraagd. Daarvan gaf 65% aan dat zij cannabis gebruikten omdat het minder negatieve effecten had dan alcohol, medicijnen of andere drugs [2]. De onderzoekers stellen zich na hun bevindingen de volgende vraag: zouden mensen die zelfmedicatie toepassen (door bijvoorbeeld te drinken of cannabis te gebruiken) niet principieel het recht moeten hebben om te kiezen voor het middel waar zij de minste bijwerkingen van hebben?

 

Ook cannabisgebruik kan nadelen en negatieve gevolgen hebben, met name van het roken van cannabis (met een hoog THC-gehalte) is bekend dat het (verslavings)problemen kan opleveren. De vraag die de besproken onderzoekers zich echter terecht stellen, is of cannabis in dit geval niet de mindere van twee kwaden is, zeker wanneer je het vergelijkt met zware gevallen van alcoholafhankelijkheid, van cannabis kan immers geen overdosis worden genomen en de ontwenningsverschijnselen zijn veel minder heftig dan die van alcohol.

 

CBD is, voor zover ons bekend, niet specifiek onderzocht voor problemen met alcoholgebruik. Wel zijn er aanwijzingen dat CBD effectief kan zijn bij andere verslavingen.

 

 

Cannabinoïden tegen alcoholverslaving: advies

 

Mensen die problemen hebben met alcoholgebruik en willen stoppen kunnen dit in eerste instantie het beste zonder cannabis proberen. Het gevaar bestaat dan de ene verslaving voor de andere wordt ingeruild. Desondanks zou cannabis voor een groep ernstige en langdurige alcoholgebruikers kunnen dienen als vervanger en daarmee kunnen bijdragen aan harm reduction. Wat CBD of andere cannabinoïden kunnen betekenen bij alcoholproblemen weten we nog niet. In een eerder artikel hebben we al wel geschreven over cannabinoïden en verslavingen in het algemeen. Lees ook over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Heb jij ooit CBD of andere cannabinoïden gebruikt om je alcoholgebruik te stoppen of te verminderen? Hielp het? Deel je ervaring met medebezoeker door een comment te schrijven onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 

 1. trimbos.nl

 

 1. Mikuriya, T. (2004) Cannabis as a Substitute for Alcohol: A Harm-Reduction Approach. Journal of cannabis therapeutics. 4(1): 79-93.

 

 1. Reiman, A. (2009) Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs. Harm reduction Journal, 6: 35.

 

 

Weblinks

 

 1. https://www.trimbos.nl/themas/monitoring-middelengebruik/ndm-monitoring-drugsgebruik-in-nederland

 

 1. http://www.hamsnetwork.org/mikuriya.pdf

 

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795734/
Read More

ADHD


Posted | 0 comments

ADHD is een diagnose die de laatste jaren steeds vaker gesteld wordt bij kinderen én volwassenen. Concentratieproblemen, hyperactiviteit, impulsiviteit en onoplettendheid zijn kenmerkende klachten bij ADHD. Wanneer deze klachten problemen opleveren in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op school, op werk of in relaties met anderen, kan de diagnose ADHD gesteld worden. Net als de diagnose zelf is de medicatie die wordt voorgeschreven tegen ADHD controversieel. Ritalin, Concerta en dexamfetamine zijn moleculair verwant aan amfetamine, een illegale drug die ook bekend is onder de naam speed. Veel mensen hebben er moeite mee dit te gebruiken of het aan hun kinderen te geven.

 

 

Cannabinoïden tegen ADHD

 

De vraag is nu of cannabinoïden als een alternatief kunnen dienen voor de reguliere medicatie tegen ADHD? Sommige patiënten menen van wel, maar wetenschappelijke ondersteuning hiervoor ontbreekt grotendeels.

Wie op het internet zoekt naar het gebruik van cannabis tegen ADHD zal hierbij vooral stuiten op persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen. Zij beschrijven vaak hun negatieve ervaringen met de reguliere medicatie. M.n. de bijwerkingen zoals hoofdpijn, verlies van eetlust en niet goed kunnen slapen worden als vervelend ervaren. Het overstappen op cannabis als medicijn tegen ADHD pakt bij de een beter uit dan bij de ander. Zo rapporteert een gedeelte van hen dat zij inderdaad minder last hebben van ADHD-symptomen, ondanks dat zij zich een gedeelte van de dag stoned of high voelen. Anderen geven aan dat cannabis hun symptomen juist verergert.

 

Wat we bij het interpreteren van dit soort ervaringen in gedachten moeten houden is dat de meeste cannabissoorten vooral THC bevatten en nauwelijks CBD. De genoemde ervaringen zullen daarmee automatisch vooral het effect van THC op ADHD beschrijven. Wat het specifieke effect is van andere cannabinoïden (zoals CBD) is niet bekend, wetenschappelijk onderzoek hiernaar ontbreekt momenteel.

 

 

Cannabinoïden tegen ADHD: advies

 

We hebben momenteel onvoldoende (wetenschappelijke) onderbouwing om een goed advies te kunnen geven over het gebruik van cannabinoïden tegen ADHD. Sommige ervaringsdeskundigen geven aan baat te hebben bij cannabis, maar anderen hebben juist het tegenovergestelde ervaren. Goed mogelijk is dat dit per persoon verschilt en dat ook de soort cannabis en dosering van invloed zijn. Zo zouden wij ons voor kunnen stellen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte een beter effect heeft, omdat dit bepaalde (ongewenste) effecten van THC tegengaat. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Ben jij of is jouw kind gediagnosticeerd met ADHD en heb je ervaringen met het gebruik van cannabinoïden (zoals THC of CBD) in wat voor vorm dan ook? Help je medebezoekers dan door deze te delen via een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 1. steunpuntadhd.nl
 1. leafly.com
 1. calgarycmmc.com

 

 

Weblinks

 1. http://www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/wat-is-ad(h)d/
 1. https://www.leafly.com/news/health/cannabis-and-addadhd
 1. http://www.calgarycmmc.com/addadhd.htm

 

Read More

Op lijstjes van de meest voorkomende psychische problemen zullen spannings- en angstklachten vrijwel altijd ergens bovenaan terecht komen. Vrijwel iedereen heeft wel eens gedurende kortere of langere tijd last van dit soort klachten. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van CBD op spannings- en angstklachten, in dit artikel staan we hier uitgebreider bij stil.

 

In 2009 deden Fusar-Poli en collega’s een onderzoek waarbij proefpersonen naar foto’s van gezichten met een angstige uitdrukking moesten kijken [1]. De proefpersonen deden dit op drie verschillende momenten, telkens kregen zij hierbij een ander middel toegediend: THC, CBD of een placebo (een nepmedicament). Wat bleek? Proefpersonen reageerden minder angstig op de foto’s  wanneer zij CBD hadden gekregen. Wanneer proefpersonen THC toegediend hadden gekregen bleken zij juist angstiger te reageren.

 

 

CBD tegen sociale angst

 

Sociale angst komt vrij veel voor, in verschillende gradaties. Zo voelen vrij veel mensen zich gespannen in situaties waarin ze beoordeelt worden, zoals bij het geven van een presentatie of het voeren van een sollicitatiegesprek. Wanneer deze angst mensen in  hun dagelijks functioneren gaat beïnvloeden kan het een stoornis worden, bijvoorbeeld wanneer mensen sociaal contact met collega’s of studiegenoten gaan vermijden, uit angst om te gaan blozen, stotteren of dom over te komen.

 

Verschillende studies die tot nu toe gedaan zijn naar CBD als hulpmiddel bij sociale angst laten positieve resultaten zien. CBD doet (in vergelijking met een placebo) sociale angst afnemen. Dit wordt bevestigd door zowel subjectieve metingen (waarbij proefpersonen zelf moeten rapporteren hoe angstig ze zijn), als fysiologische metingen (waarbij diverse lichaamsfuncties zoals hartslag en transpiratie worden gemeten). In een Braziliaanse studie werd onderzocht hoe angstig proefpersonen waren wanneer zij moesten spreken voor een publiek [2]. Er werd in deze studie geen verschil gevonden tussen gezonde proefpersonen en mensen die leden aan sociale angststoornis wanneer zij CBD kregen.

 

Zuardi en collega’s deden in 1993 als een van de eersten onderzoek naar de angstremmende effecten van CBD [3]. In deze studie moesten proefpersonen een speech houden terwijl zij gefilmd werden. Proefpersonen die CBD hadden gekregen ervoeren hierbij duidelijk minder angst. Bijkomend voordeel was dat CBD geen verdovend effect had, in tegenstelling tot diazepam (een traditionele angstremmer waarmee CBD in deze studie vergeleken werd).

 

 

Cannabinoïden tegen spannings- en angstklachten

 

In verschillende klinische studies is gebleken dat CBD een positieve uitwerking kan hebben op klachten van (sociale) angst. De doseringen die proefpersonen in deze studies kregen liepen sterk uiteen (van 32mg tot 600mg). Wanneer je overweegt om cannabinoïden te gaan gebruiken voor spannings- en angstklachten is het raadzaam om met een lage dosering te beginnen en deze langzaam op te bouwen tot je het gewenste effect ervaart. Wanneer je reeds onder behandeling bent voor deze klachten, overleg dan in eerste instantie met je behandelend arts of psychiater. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Gebruik jij wel eens cannabinoïden (zoals CBD) tegen spannings- en angstklachten? Deel je ervaringen dan met medezoekers via een comment onder dit artikel!

 

 

 

Geraadpleegde literatuur

 

 1. Fusar-Poli, P., Placentino, A., Carletti, F., et al. (2009). Functional atlas of emotional faces processing: a voxel-based meta-analysis of 105 functional magnetic resonance imaging studies. J Psychiatry Neurosci., 34(6): 418–432.
 1. Crippa, J.A., Derenusson, G.N., Ferrari, T.B., et al. (2011). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J Psychopharmacol. 25: 121-30.
 1. Zuardi, A.W., Cosme, R.A., Graeff, F.G., Guimaräes, F.S. (1993). Effects of ipsapirone and cannabidiol on human experimental anxiety. J Psychopharmacol., 7: 82-8

 

Weblinks

 

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22290374
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19949718
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829306

 

 

 

Read More