Diabetes

Posted | 0 comments


Uit voorlopig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van CBD voordelen heeft voor mensen die lijden aan diabetes (suikerziekte). Mogelijk voorkomt het onder andere bepaalde complicaties, zoals schade aan de bloedvaten. [1,2]. Ook kan CBD preventief gebruikt worden om diabetes te voorkomen.

 

 

CBD tegen diabetes: Preventief

 

Er is onderzoek gedaan naar muizen die diabetes ontwikkelen als gevolg van een genetische oorzaak. Deze muizen ontwikkelen normaal gesproken na 4-5 weken insulitus, en na 14 weken diabetes [3]. Insulitis is een ontsteking van cellen in de alvleesklier die normaal gesproken insuline produceren.  Diabetes is het gevolg van de vernietiging van deze cellen. In het genoemde experiment zijn de muizen tussen week 6 en week 12 ingespoten met 10 tot 20 injecties CBD. Van de geïnjecteerde muizen ontwikkelde 30% diabetes. In de controlegroep, welke geen CBD kreeg, ontwikkelde 86% van de muizen diabetes. Daarbij komt dat de geïnjecteerde muizen die wel diabetes ontwikkelden dit later deden dan gemiddeld. In een ander onderzoek werden vergelijkbare resultaten geobserveerd. De onderzoekers concluderen dat CBD mogelijk een rol kan gaan spelen in het voorkomen van diabetes type 1 (en mogelijk ook andere auto-immuunziekten).

 

 

CBD tegen diabetes: Complicaties

 

Patiënten met diabetes lopen risico op verschillende oogaandoeningen, waaronder diabetische retinopathie (DR). DR kan uiteindelijk leiden tot slechtziendheid en blindheid. Hoe langer iemand diabetes heeft, hoe groter de kans dat hij of zij DR ontwikkelt. Patiënten die 20 jaar aan diabetes type 1 lijden hebben vrijwel allemaal een vorm van DR. De helft van de patiënten met diabetes type 2 die insuline-afhankelijk zijn hebben na 20 jaar last van DR.

Dat CBD een gunstig effect kan hebben op DR is aangetoond door El-Remessy en collega’s [4]. Het om de dag toedienen van een dosis CBD (10mg/kg lichaamsgewicht) aan ratten bracht een aantal lichamelijke processen teweeg die het proces van DR tegengaan. Een belangrijk kenmerk van DR is dat er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. CBD voorkomt dat deze veranderingen plaatsvinden en remt daarmee de ontwikkeling van DR. In het onderzoek van El-Remessy zijn proefdieren gebruikt, tot nu toe zijn er geen studies op mensen gedaan.

 

 

CBD tegen diabetes: Advies

 

Onderzoek op proefdieren wijst erop dat CBD bij zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van diabetes. CBD kan dus preventief gebruikt worden. Ook kan CBD helpen tegen bepaalde complicaties die vaak samengaan met diabetes, bijvoorbeeld diabetische retinopathie (DR). De dosering die werkzaam is gebleken bij proefdieren ligt hoog (om de dag 10mg/kilo lichaamsgewicht). Wat een werkzame dosis voor mensen zou kunnen zijn is nog niet bekend. Lees voordat je CBD gaat gebruiken in ieder geval over de veiligheid van cannabinoïden. Overleg bij twijfel met een professional, bijvoorbeeld je huisarts.

 

Wat denk jij van het gebruik van CBD tegen diabetes? Is het een (extra) reden voor jou om CBD (preventief) te gebruiken? Geef je mening in een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde literatuur

 

  1. Liou, G., El-Remessy, A., Ibrahim, A., et al. (2009). Cannabidiol as a Putative Novel Therapy for Diabetic Retinopathy: A Posulated Mechanism of Action as an Entry Point for Biomarker-Guided Clinical Development. Curr Pharmacogenomics Person Med, 7(30): 215-222.

 

  1. Stanley, C.P., Wheal, A.J., Randall, M.D., O’Sullivan, S.E. (2013). Cannabionoids alter endothelial function in het Zucker rat model of type 2 diabetes. Eur J Pharmacol, 720: 376-82.

 

  1. Weiss, L., Zeira, M., Reich, S., Har-Noy, M., Mechoulam, et al. (2006). Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice. Autoimmunity, 39: 143-51.

 

  1. El-Remessy, A.B., Al-Shabrawey, M., Khalifa, Y., et al. (2006). Neuroprotective and blood-retinal barrier-preserving effects of cannabidiol in experimental diabetes. American Journal of Pathology, 168: 235-244

 

 

Weblinks

 

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3342407/

 

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24120371

 

  1. https://www.researchgate.net/publication/7082152_Cannabidiol_lowers_incidence_of_diabetes_in_non-obese_diabetic_mice

 

  1. http://theroc.us/images/Neuroprotective%20and%20Blood-Retinal%20Barrier-Preserving%20Effects%20of%20Cannabidiol%20in%20Experimental%20Diabetes.pdf

 

 

 

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *