Kanker

Posted | 0 comments


Op het internet is er geen tekort aan getuigenissen die de heilzame werking van CBD tegen kanker beschrijven. Voordat we hier uitgebreid bij stil staan is het goed om een onderscheid te maken tussen palliatief en therapeutisch gebruik van cannabinoïden (zoals CBD). Palliatief wil zeggen dat een behandeling gericht is op het verzachten of dragelijk maken van symptomen, bij therapeutisch gebruik wordt genezing nagestreefd. Voor palliatieve behandelingen worden cannabinoïden een steeds bekender en vaker gebruikt middel (denk aan medicinale cannabis), de toepassingen hiervan worden op deze website uitgebreider beschreven in de secties Pijn, Slaapstoornissen en Misselijkheid en overgeven. Dat cannabinoïden werkzaam zijn tegen deze klachten staat nauwelijks meer ter discussie, de vraag of cannabinoïden kanker kunnen genezen zorgt echter voor meer controverse. Overtuigd cannabispleitbezorgers, waaronder Rick Simpson, menen dat cannabinoïden elke vorm van kanker kunnen genezen. Critici werpen tegen dat dit erg onwaarschijnlijk is wanneer je bedenkt dat er meer dan honderd verschillende soorten kanker bestaan die elk een specifieke aanpak vereisen. Wat is de realiteit?

 

 

CBD tegen kanker: wetenschappelijk onderzoek

 

In 1975 ontdekten de wetenschapper Munson en zijn collega’s voor het eerst dat de groei van een bepaald type kanker (adenocarcinoma genaamd) werd geremd door THC toe te dienen aan muizen met deze vorm van kanker [1]. Hierop volgden meer studies naar de effecten van THC op verschillende kankersoorten. Ook naar andere cannabinoïden, waaronder CBD, is onderzoek gedaan. CBD wordt als potentieel medicijn vaak interessanter gevonden, omdat het in tegenstelling tot THC geen psychoactief effect heeft (je wordt er niet high of stoned van). Sterker nog, gebruikers van CBD rapporteren vrijwel geen enkele bijwerking, ook niet wanneer zij het in hele hoge doseringen gebruiken.

 

In 2013 verscheen er een artikel van Massi en collega’s waarin zij een overzicht geven van de belangrijkste onderzoeksbevindingen voor wat betreft cannabinoïden als potentieel medicijn tegen kanker [2]. Verschillende vormen van kanker worden in dit artikel besproken, waarna zij tot een algemene conclusie komen.  Voor ons artikel hebben wij ons beperkt tot deze algemene conclusie. Het hele artikel van Massi en collega’s kun je lezen door op de link onderaan deze pagina te klikken. Elders op onze website vind je ook nog artikelen die specifiek gaan over borstkanker en glioma (hersenkanker).

 

 

Artikel Massi en collega’s: conclusie 

 

Bij kanker gaan er in het lichaam meerdere dingen niet goed. De bekendste eigenschap van kanker is een onbeheerste deling van lichaamscellen. CBD blijkt er in sommige tumorcellen voor te zorgen dat deze snelle vermenigvuldiging wordt geremd. Dit wordt anti-proliferatief genoemd.

Een ander probleem bij kanker kan zijn dat cellen niet tot geprogrammeerde celdood (apoptose) overgaan. Elke cel in het lichaam hoort geprogrammeerd te zijn om te sterven nadat er nieuwe cellen zijn aangemaakt, bij kanker gebeurt dit soms niet. In sommige gevallen kan CBD dit noodzakelijke proces van apoptose bevorderen. Tenslotte is er bij kanker het probleem dat cellen kunnen migreren naar andere delen van het lichaam en voor uitzaaiing van de kankercellen kunnen zorgen. Mogelijk heeft CBD ook eigenschappen die dit proces tegengaat.

 

CBD laat dus potentieel zien om van nut te zijn in zowel het remmen van tumorgroei als de verspreiding van kanker door het lichaam. Het mooie is tevens dat CBD (in de besproken studies) selectief lijkt te zijn voor kankercellen, en gezonde cellen dus niet lijkt te beïnvloeden. Dat gezegd hebbende, moeten we de kanttekening maken dat hoewel er in veel studies een tumor-remmend effect is gevonden, er in enkele gevallen ook een tumor-bevorderend effect van cannabinoïden is geconstateerd [3].

 

 

CBD tegen kanker: voorzichtig optimistisch

 

Van het besproken wetenschappelijk onderzoek zijn de meeste gegevens in vitro verkregen. In vitro wil in dit geval zeggen dat de gegevens zijn voortgekomen uit onderzoek met cellen in een laboratorium. In vitro studies leveren niet altijd dezelfde resultaten op als in vivo studies (onderzoek dat op levende organismen wordt gedaan). Een deel van de besproken effecten van CBD zijn echter ook in dierstudies geobserveerd. Ook met deze resultaten moeten we echter voorzichtig omspringen, omdat ze nog steeds geen garantie geven dat bij mensen hetzelfde resultaat zal worden gevonden. Momenteel lopen er verschillende klinische studies die dit onderzoeken.

 

Een van de dingen die CBD interessant maakt als potentieel medicijn is de opvallend lage toxiciteit (giftigheid) van deze stof. Bij proefpersonen die gedurende 6 weken dagelijks een (zeer hoge) dosis van 700mg p/dag kregen is geen enkele aanwijzing voor toxiciteit gevonden. CBD kan dus blijkbaar gemakkelijk gedurende langere tijd in hoge dosering verdragen worden.

 

 

CBD tegen kanker: Huidige stand van de wetenschap

 

Nieuwe medicijnen doorlopen doorgaans vier fases van onderzoek voordat ze op de markt gebracht worden. In fase 1 wordt vooral gekeken naar de veiligheid van een middel en wordt er gezocht naar een geschikte dosering. Wanneer het onderzoek in fase 1 gunstig uitvalt (zoals bij CBD) kan er overgegaan worden naar de volgende fase. Het onderzoek naar CBD als medicijn tegen kanker is momenteel in fase 2. Dit houdt in dat het onderzoek zich richt op een grotere groep mensen en dat er vooral gekeken wordt naar de effectiviteit van het middel. Voor nu weten we dus dat CBD veilig gebruikt kan worden, ook in hogere doseringen, maar is wetenschappelijk nog niet precies vastgesteld hoe effectief het is als middel tegen kanker. Wel kunnen we natuurlijk voorzichtig kijken naar het onderzoek dat gedaan is in laboratoria en met proefdieren.

 

 

Advies voor gebruik van CBD tegen kanker

 

Medicinaal gebruik van cannabinoïden wordt steeds geaccepteerder en gangbaarder. Voor kanker wordt cannabis al geruime tijd palliatief gebruikt, met name voor een aantal vervelende bijwerkingen van chemotherapie. Zo is inmiddels goed en wel vastgesteld dat cannabis misselijkheid kan bestrijdenpijn kan verzachteneetlust kan opwekken en als slaapmiddel gebruikt kan worden. Dat cannabinoïden niet alleen palliatief, maar mogelijk ook genezend zouden kunnen werken is een nieuwer idee dat bij minder mensen bekend is. Laboratorium- en dierstudies laten de potentie van cannabinoïden zien als middel tegen kanker, maar bewijs dat cannabinoïden kanker kunnen genezen bij mensen is er momenteel nog niet. Dat cannabioniden in een kleine minderheid van studies ook een tumor-bevorderend effect laat zien is iets wat verder moet worden onderzocht. Dit alles betekent echter niet dat CBD niet de moeite van het proberen waard kan zijn, vooral omdat CBD over het algemeen veilig gebruikt kan worden. Daarbij kan CBD mogelijk gewoon naast de reguliere behandeling van kanker gebruikt worden. Als je overweegt om cannabinoïden zoals CBD te gaan gebruiken tegen kanker overleg dit dan altijd eerst met je behandelend arts. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Lees ook onze vervolgartikelen waarin wij specifieker ingaan op CBD tegen borstkanker en tegen glioma (hersenkanker).

 

Heb jij CBD of andere cannabinoïden gebruikt tegen kanker? Deel je ervaring dan met andere bezoekers via een comment onder dit artikel.

 

 

 

Geraadpleegde bronnen

 

  1. Munson, A.E., Harris, L.S., Friedman, M.A., Dewey, W.L., and Carchman, R.A. (1975), Antineoplastic activity of cannabinoids. Journal of the National Cancer Institute, 55: 597-602.
  1. Massi, P., Solinas, M., Cinquina, V. and Parolaro, D. (2013), Cannabidiol as potential anticancer drug. British Journal of Clinical Pharmacology, 75: 303–312.
  1. Caffarel, M.M., Andradas, C., Pérez-Gómez, E., Guzmán, M., Sánchez, C. (2012). Cannabinoids: a new hope for breast cancer therapy? Cancer Treatment Reviews, 38: 911-918.

 

 

Weblinks

 

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1159836
  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349

 

 

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *