Wietwet D66 door Tweede Kamer

Posted | 0 comments


Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe “wietwet”, waardoor naast de verkoop straks ook de teelt van cannabis gedoogd wordt.

Al ruim 40 jaar wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd. De bevoorrading van coffeeshops, vaak ‘de achterdeur’ genoemd, is in deze gedoogconstructie altijd buiten beschouwing gebleven. Een aanpassing van de Opiumwet moet daar nu verandering in brengen. Het initiatiefwetsvoorstel van D66 is lange tijd in voorbereiding geweest en het bleef tot op het laatst spannend of een meerderheid van de Kamer voor zou stemmen. Uiteindelijk eindigde de stemming in 77 tegen 72, waarbij alleen de VVD, PVV en de Christelijke partijen tegenstemden.

 

Wat verandert de wietwet?

Aangewezen telers krijgen met een zogenoemd gedoogbesluit toestemming om cannabis te telen. Wiet en hasj die de teler produceert moet dan wel aan bepaalde eisen met betrekking tot de volksgezondheid voldoen. Zo moet de teler de cannabis in gesloten verpakking en voorzien van een etiket bij de coffeeshops aanleveren. De minister besluit daarbij welke hoeveelheid cannabis er landelijk geproduceerd wordt, terwijl de gemeente bepaalt hoeveel cannabis een coffeeshop op voorraad mag hebben.

 

Wat levert de wietwet op?

Wat de precieze uitwerking van de wietwet zal zijn moet in de praktijk blijken. De hoop van de voorstanders is dat de gezondheidsrisico’s van het gebruik van cannabis worden ingeperkt. De nieuwe wet zou het bijvoorbeeld mogelijk maken dat een coffeeshop kiest voor een leverancier die geen bestrijdingsmiddelen voor zijn teelt gebruikt. In de huidige situatie is dat vrijwel niet te controleren.
Een ander effect van de nieuwe wietwet is dat er minder politiecapaciteit nodig is om de cannabisteelt te bestrijden die zich op de binnenlandse markt richt, omdat deze nu grotendeels wordt gedoogd. Anderzijds is het zo dat een substantieel deel van de in Nederland geteelde cannabis naar het buitenland wordt geëxporteerd. Deze stroom zal niet verminderen door de wietwet. Wel kan de politiecapaciteit die minder nodig is voor de gedoogde teelt overgeheveld worden naar de bestrijding van de illegale teelt die zich richt op het buitenland.

 

Wat betekent de wietwet voor CBD?

In het wetsvoorstel van D66 wordt met geen woord gerept over CBD. Momenteel is er daarom geen reden om aan te nemen dat er iets verandert aan de huidige status van CBD. Wat die status precies is blijft vaag. Naar ons beste weten is de stof CBD niet illegaal, maar het verbouwen van planten met als doel daar CBD uit te extraheren wel. Anderzijds kan goede etikettering er wel toe leiden dat consumenten die op zoek zijn naar CBD-rijke cannabis deze straks makkelijker kunnen vinden bij de coffeeshop. Het CBD-percentage van cannabis in het huidige coffeeshopaanbod is vooralsnog bedroevend laag en wij sluiten niet uit dat de vraag naar CBD-rijke cannabis toeneemt als dit lage percentage duidelijk op het etiket vermeld staat.

 

Wanneer wordt de wietwet van kracht?

Of het allemaal echt zo ver gaat komen valt te bezien. De wietwet moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld, wat naar verwachting niet op korte termijn gebeurt. Bovendien hebben de partijen die voorstander zijn van het initiatiefwetsvoorstel van D66 tot op heden geen meerderheid in de Eerste Kamer. Tegelijkertijd is er in de gelederen van de VVD (nu nog tegenstander) een beweging gaande die goede hoop geeft dat de VVD op termijn zijn standpunt herziet.

 

 

Bron

Website D66.
Weblink: https://d66.nl/meerderheid-regulering-wietteelt-zicht/

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *